Avís Legal

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web https://www.serveidolç.com, del que es titular EL PASTISSER VILAFRANCA, SL (en endavant, SERVEI DOLÇ).

La navegació pel lloc web de SERVEI DOLÇ li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de SERVEI DOLÇ, en aquest cas es procedirà a la seva  publicació i avis amb la màxima antelació possible.

Per tot això es recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant SERVEI DOLÇ o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a  conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent SERVEI DOLÇ denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment

 1. IDENTIFICACIÓ

SERVEI DOLÇ, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de lInformació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

 • La seva denominació social és: EL PASTISSER VILAFRANCA, SL
 • El seu nom comercial és: SERVEI DOLÇ
 • El seu CIF és: B59129015
 • El seu domicili social està a: C/ TRENTA-DOS, 13 – 08794 LES CABANYES – BARCELONA
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA: Volum 2020; Foli 79; Secció 8ª; Full B274; Inscripció 1ª

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Email: info@serveidols.com
 • Telèfon: 938182540

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i SERVEI DOLÇ es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCES I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, SERVEI DOLÇ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SERVEI DOLÇ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de SERVEI DOLÇ i a no utilitzar-los per, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SERVEI DOLÇ o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SERVEI DOLÇ presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics SERVEI DOLÇ o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SERVEI DOLÇ o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de la qual pertany a SERVEI DOLÇ, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà  de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SERVEI DOLÇ, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SERVEI DOLÇ i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de SERVEI DOLÇ dels seus continguts o serveis.

SERVEI DOLÇ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

SERVEI DOLÇ exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d’exemple, SERVEI DOLÇ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, SERVEI DOLÇ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SERVEI DOLÇ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. SERVEI DOLÇ no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a SERVEI DOLÇ, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE CLIENTS

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PASTISSER VILAFRANCA, SL (en endavant: SERVEI DOLÇ). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els productes i serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SERVEI DOLÇ no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, SERVEI DOLÇ, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent: EL PASTISSER VILAFRANCA, SL, situat a C/ TRENTA-DOS, 13 – 08794 LES CABANYES – BARCELONA identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

SERVEI DOLÇ adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, SERVEI DOLÇ no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos, la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ
Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes.
Legitimació: Execució d’un contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Tercers països.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament.
Procedència: Del propi interessat.
Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades en aquesta pàgina.

4.1 Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ – NIF: B59129015

Direcció postal: C/ Trenta-dos, 13 – 08794 Les Cabanyes – Barcelona

Telèfon: 93 818 25 40

Correu electrònic: info@serveidols.com

4.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de la gestió d’enviaments de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

4.3 Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4.4 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials.

4.5 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tercers països.

4.6 Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

4.7 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@serveidols.com o una carta a C/ Trenta-dos, 13 – 08794 Les Cabanyes – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

4.8 Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a EL PASTISSER VILAFRANCA SL – SERVEI DOLÇ procedeixen del propi interessat.

 1. POLÍTICA DE COOKIES

 Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són? Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Sessió: Les cookies de sessió permeten al lloc que estàs visitant mantenir un seguiment del teu moviment d’una a una altra pàgina, de manera que no et demanarà la informació que ja li has donat anteriorment. Les cookies et permeten moure’t per moltes pàgines d’un mateix lloc de manera ràpida i fàcil, sense haver d’autenticar-te de nou o tornar a iniciar el procés en cada zona que visites.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gid Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
NID Tècnica De tercers Visualització de mapes mitjançant Google Maps http://www.google.com:
CONSENT Tècnica De tercers Llancen un missatge a l’usuari visitant, perquè estiga al tant que el nostre lloc web utilitza cookies http://www.google.com:
ANID Tècnica De tercers S’utilitza per a la visualització dels anuncis que vam mostrar en tota la Web. http://www.google.com:
1P_JAR Tècnica De tercers S’utilitzen per a recopilar estadístiques del lloc web i rastrejar les taxes de conversió. http://www.google.com:
_sharethis_cookie_test Sessió De tercers S’utilitza per a gestionar la compartició d’informació per part de l’Usuari en les seues xarxes socials. ShareThis:
_unam Anàlisis De tercers S’utilitza per a quantificar el nombre d’Usuaris que comparteixen un determinat contingut i quantes pàgines web són visitades arran d’aqueixa acció. ShareThis:
_stid Anàlisis De tercers S’utilitza per a rastrejar els clics que es produeixen en prémer sobre qualsevol opció de ShareThis. ShareThis:
pll_language Tècnica Pròpia Guarda l’idioma escollit en la navegació. http:///ww.serveidolç.com:
cdp-cookies-plugin-wp Tècnica Pròpia Indica si l’usuari autoritza o no l’ús de cookies. http:///ww.serveidolç.com:
mailmunch_second_pageview mailmunch_shown Tècnica Pròpia Utilitzada per a gestionar el servei de subscripció a llistes de correu dels blogs (mailmunch) http:///ww.serveidolç.com:
PHPSESSID Sessió Pròpia S’utilitza per a permetre que les variables de SESSIÓ siguen guardades en el servidor web. http:///ww.serveidolç.com:

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies? Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 • Altres navegadors: Consulteu la documentació del navegador que tingui instal lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.