Missió, visió i valors

Missió

Oferir als nostres clients un servei de distribució d’aliments àgil i personalitzat, amb l’objectiu de crear qualitat i avantatge competitiu en el mercat.

Oferir aliments de qualitat, que s’adaptin al estil de vida dels nostres consumidors, tant de consum inmediat com per elaborar.

Visió

Consolidar Servei Dolç com la distribuïdora de referència, reconeguda per l’eficiència en les nostres gestions, així com la distribució i puntual entrega dels nostres productes, amb la més alta qualitat, superant així les expectatives dels clients, proveïdors i treballadors, actuant sempre amb responsabilitat social.

La capacitació dels nostres col.laboradors, l’eficiència, adaptabilitat e innovació dels processos seràn la base de la competitivitat, requisit indispensable per assolir nous mercats.

Valors

  • Proximitat
  • Qualitat: reflexada en totes les nostres accions, productes i serveis d’excel.lència.
  • Innovació
  • Puntualitat: amb les nostres gestions i compromesos amb el temps dels nostres clients.
  • Comunicació: relacions amb els clients fluides i sinceres.
  • Orientació al client: tenim una clara vocació de servei, proactivitat i eficiència de tot l’equip, enfocat a resultats.
  • Treball en equip: la integració de cada un dels integrants de l’empresa, promovent un ambient positiu per aconseguir esperit d’equip.
  • Ètica empresarial: Es promou la transparència com a eina per generar confiança amb el client, que tinguin la tranquilitat que seràn satisfets en els serveis requerits.